 E-fatura ve E-defter Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu 454 Sıra No’lu Genel Tebliği’nin 2. Maddesi hükmüne göre;

• 31.12.2016 itibariyle brüt satış hasılatı 10.000.000 TL ve üzerinde gerçekleşmiş olan mükellefler 1.1.2018 tarihinden itibaren,

• 31.12.2017 itibariyle brüt satış hasılatı 10.000.000 TL ve üzerinde gerçekleşecek mükellefler

1.1.2019 tarihinden itibaren,

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler, lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (2017 yılı içinde lisans alanlar 1.1.2018 tarihinden itibaren),

• Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (2017 yılı içinde mükellefiyet tesis ettirenler, 1.1.2018 tarihinden itibaren) e-fatura ve e- defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

 İnternet Satışı Nedeniyle E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu 464 Sıra No’lu Genel Tebliğinin 5. maddesine göre;

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5.000.000._TL üzerinde mükellefler, ilgili mali yılı takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar.

  • –  E-arşiv uygulamasına geçiş yapan mükellefler, internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.
  • –  E-arşiv uygulamasına geçen mükellefler e-fatura sistemine de dahil olma zorunluluğunda olacaklardır.
  • –  E-arşiv uygulamasına dahil olan, dolayısıyla e-fatura uygulamasına da dahil olmak zorunda olan mükelleflerin, ayrıca e-defter uygulamasına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır .
  • –  E –arşiv uygulamasına dahil olan mükelleflerin brüt satış hasılatı 10.000.000 TL’sını aştığı takdirde e-defter uygulamasına geçme zorunlulukları bulunmaktadır.
  • –  Brüt satış hasılatı 10.000.000 TL’nı aştığı için e-defter ve e-fatura uygulamasına dahil olan bir mükellefin, toplam satışlarının sadece 1TL’lık kısmını “internet satışı” şeklinde gerçekleştirmesi halinde e-arşiv uygulamasına geçmek zorunlulukları bulunmaktadır.
  • –  İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi, vb. fatura dışında belge düzenleyenlerin e-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır .

E-Fatura ve e-Defter sistemine geçmeden önce Mali Mühür alınması gerekmektedir. İleride herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşılmaması için e-Fatura ve e-Defter başvurularında aşağıdaki adımları takip edilmelidir.

1. Adım:

– https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go linkine tıklanarak Mali Mühür Başvurusu yapılmalıdır. Mali Mühür Sertifikası Başvuru formunu doldurma esnasında oluşabilecek sorunlar için “bilgi@kamusm.gov.tr” adresine e-Posta gönderebilir ya da 444 576 numaradan KAMUSM Çağrı Merkeziyle irtibata geçilebilir.

2. Adım:

– Mali Mühür Sertifikası (Ortalama 15 gün ) elimize ulaştıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesinden https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ e-Fatura uygulama başvurusu yapılmalıdır.

– e-Fatura Başvurusu sırasında “Yararlanma Yöntemi” için tercih yapılmalıdır.

3. Adım:

– Özel Entegrasyon tercihinde bulunan firmalar -Fatura başvurusunu tamamladıktan sonra, Özel Entegrasyon Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek e-Fatura hesaplarının aktivasyonunu yapmalıdırlar.

4. Adım:

– https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden e-defter başvurusu

yapılmalıdır.

5. Adım:

– http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html linkinden kontrol yapılıp e- Fatura Portal ve diğer uygulamaların kullanılması başlanabilecektir.