serbest-bolgeler3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de Serbest Bölgeler; AB ve Ortadoğu Pazarlarının yakınında Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki gelişmiş tesislere sahip büyük liman ve uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

 

Serbest bölgeler, belirli bir vergi muafiyeti ve diğer çeşitli teşvikler aracılığıyla daha rahat iş ortamının sunulduğu bölgelerdir. Serbest Bölgeler, Türkiye sınırları içinde ancak gümrük bölgesi dışında kalan bölgeler olup, bu bölgelerde dış ticaret ve diğer mali ve ekonomik konulara ilişkin mevzuat uygulanmaz.

Türkiye’de 21 adet serbest bölge vardır.

Türkiye’de Serbest Ticari Bölgeler

 • Türkiye Serbest Ticaret Bölgeleri
 • Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi
 • Ege Serbest Bölgesi
 • Antalya Serbest Bölgesi, Avrupa Serbest Bölge
 • Bursa Serbest Bölgesi
 • Denizli Serbest Bölgesi
 • Doğu Anadolu Serbest Bölgesi
 • Avrupa Serbest bölge
 • Gaziantep Serbest Bölgesi
 • İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi
 • İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest Bölge
 • İstanbul Trakya Serbest Bölgesi
 • İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi
 • Kayseri Serbest Bölgesi
 • Kocaeli Serbest Bölgesi
 • Mardin Serbest Bölgesi
 • Mersin Serbest Bölge
 • Serbest Bölge Rize
 • Samsun Serbest Bölgesi
 • Trabzon Serbest Bölge
 • Tübi-tak Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi.

Serbest Bölgelerde sağlanan teşvik ve avantajlar

Bankacılıktan sigortacılığa, üretimden genel ticarete, depolama ve paketlemeye kadar her türlü ticari faaliyet buradan yapılabilir. Yatırımcılar kendi tesislerini inşa edebilir veya cazip şartlarda bölgenin sunmuş olduğu kiralık ofis alanları ve antrepoları kullanabilirler.

Yabancı şirketlerin ortak girişimleri Türk özel sektörüne açık olan bütün avantajlardan yararlanabilirler.

Serbest Bölgeler mevzuatı kapsamında sağlanan uzun dönem teşviklerden yararlanabilirsiniz!

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Faaliyet Ruhsatı alabilirsiniz!

Serbest Bölge işleyişi ve mevzuatı ile ilgili detaylı bilgi alabilir ve başvuru yapma sürecinde deneyimli yatırım uzmanlarımızdan en uygun çözümlere sahip olabilirsiniz!

Serbest Bölgede yapılan yatırımın sağlayacağı avantajlar:

 • Üretim faaliyetlerinden doğan kazançlar üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden % 100 muaftırlar.
 • Serbest bölgeler, gümrük hattı dışında sayılmaktadır. Bölgeye giren mallar gümrük vergisine tabi olmadığı gibi kredili ithalata uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve KDV de ödenmez.
 • Serbest Bölgede ürettiği ürünlerin % 85 ve daha fazlasını Türkiye haricindeki ülkelere satan firmalar, personel maaşları üzerindeki gelir vergisinden % 100 muaftır.
 • Serbest Bölgelerde tapu mülkiyeti verilmektedir. Tapu işlemi, Tapu harcından ve Emlak vergisinden muaftır.
 • Serbest Bölgelerde Bürokratik işlemler en aza indirilmiştir.
 • Serbest Bölgelerde gümrüksüz, süre kısıtlaması olmadan stoklama yapılabilir.
 • Serbest Bölge Firmaları, yatırım teşviği, dahilde/hariçte işleme izin belgelerinin sağladığı avantajlara sahiptirler.
 • Türkiye’nin aksine, ikinci el makinaların Serbest Bölgeye getirilmesi yaş sınırına ve izne tabi değildir.
 • Serbest Bölgelerde alım-satım stok değerleme ve muhasebeleştirme döviz cinsinden yapıldığı için Firmalar enflasyondan ve kur farklarından olumsuz etkilenmezler.
 • Transit halinde olan mallar bölgeye girmeden diğer ülkelere sevk edilebilir.
 • Firmalar, resim, harç, stopaj, Belediye vergisi gibi vergi ve harçlardan muaftırlar.
 • Mahrecine iade işlemi çok kolay olup sadece fatura kesilerek gerçekleştirilir.
 • Serbest Bölgelerde gümrüksüz, süre kısıtlaması olmadan stoklama yapılır.
 • Serbest Bölge firmaları Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları Türkiye ve yurtdışına hiçbir izne tabi olmadan transfer edebilir.
 • Türkiye’den serbest Bölgeye yapılan satışlar ihracat sayıldığından, firmalar Türkiye’den ihraç fiyatına KDV’siz mal satın alabilirler.
 • Tüm alt yapı hizmetleri ( Elektrik, su, doğalgaz, haberleşme …) vergisiz olarak firmalara sunulur.
 • Serbest Bölgelerde her türlü bürokrasi ve kırtasiyecilik en aza indirilmiş olup, bölgeyi işletici kuruluşlar özel AŞ’ler şeklindedir.
 • Firmalar, kurdukları tesisleri Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile başkalarına devredebilirler.
 • Serbest bölgelerin alt yapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır. Açık ve kapalı alan kiraları benzerlerine göre daha düşüktür.