Düne ait ne varsa dünle beraber gitti, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
Mevlana
Evrende iz bırakmak için bulunuyoruz.
Steve Jobs
Etkili bir değişim, insanlara uygulanmaz, onlarla birlikte yapılır.
Ken Blanchart
Yönetimin işi kontrol değil liderliktir.
W. Edwards Deming
Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.
Peter F. Drucker
Tekerleği yeniden icat etmeyi denemeyin. Bunun yerine zaten yaygın bir şekilde bilineni akılcı ve verimli bir şekilde uygulayın.
Gary Shilling
Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur.
Peter F. Drucker
Bir şeyin imkansız olduğunu iddia eden yüz kişiden doksan dokuzu o işi yapmaya isteksizdir.
William Feather
Yönetim bilgi toplumunun jenerik organıdır.
Peter F. Drucker
Liderlik öğretilemez sadece öğrenilebilir.
Harold Sydney Geneen
Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgardan fayda yoktur.
Michel De Montaigne
Bugüne hazır olmayanın yarına hazır olması daha güç olacaktır.
Ovid
Başarı hazırlığa bağlıdır ve hazırlık olmadan başarısızlıkların ortaya çıkması kesindir.
Konfüçyus

law_bottom_left

KURUMSAL YÖNETİM

İlk kez İngiltere’de Polypek skandalıyla gündeme gelen ardından Amerika’daki Worldcom ve Enron krizleriyle iyice tartışılmaya başlanan Kurumsal Yönetim, “ Corporate Governance” kavramı, finans sektöründen başlamak üzere, kamudan sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede yönetim anlayışını yeniden yapılandırmayı, daha kontrollü ve uzun soluklu bir yönetimi ifade etmektedir.

Kurumsal yönetim en geniş anlamda modern yaşamda insanların bir amaca ulaşmak için oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesidir…

Globalleşen Dünyada ve rekabet ortamının arttığı ülkemizde büyüyen aile işletmelerinde ailenin yönetim ve sermaye gibi Şirketin faaliyetlerinin sürekliliği yönünden iki temel konuda yetersiz kalması Şirketleri profesyonel yöneticilerle çalışmaya ve yeni bir finansman modeli geliştirmelerine neden olmuştur.

İşletmeler yatırım yapmak için finansman tercihlerini,

 • Banka Kredisi
 • Kobi Borsasında Halka arz
 • Bist Borsasında Halka arz
 • Yabancı Yatırımcı Ortak
 • Yerli Yatırımcı Ortak olarak kullanabilmektedirler…

Yukarıda sıralanan finansman tercihlerinin tamamı için kurumsal yönetim ilkelerinin işletmede uygulanması önem arz etmektedir.  Kurumsal Yönetim ilkelerinin etkinliği bir dizi uygulama ve disiplini gündeme getirmektedir. Kurumsal yönetim, iş kurumlarının yönetilip kontrol edildiği bir sistem olup yapısı itibariyle süreç yönetimidir.

Kurumsal Yönetim süreci

 • Etkin ve Bağımsız bir Yönetim Kurulu
 • Proaktif bir Denetim Komitesi
 • Yönetici ücretlerini hissedar değeri ile bağdaştıracak bir Ücret Komitesi
 • Etkin bir iç Kontrol yapısı
 • Uygun etik davranış kuralları
 • Net ve yaptırım gücü olan politika ve prosedürler
 • Etkin Risk Yönetimi
 • Objektif ve yeterli İç Denetim Fonksiyonu
 • Bağımsız ve etkin dış denetim
 • Bildirimlerin şeffaflığı, etkin komünikasyon, hesap verebilirliği ve ölçülebilirliği sağlayacak sistemlerden oluşmaktadır.

galataAdvisors, Kurumsal Yönetim sürecinde uzman kadrosu ile Danışmanlık hizmeti vererek müşterilerine bir sistem kazandırmaktadır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetlerindeki Uzmanlık alanlarımız

GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM

galataAdvisors, uluslararası ortağı EuraAudit İnternational ile birlikte Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık hizmetlerinde yüksek kalite ve standartlarda hizmet sunmaktadır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN