­

Konkordato Uygulanmasında Bağımsız Denetimin Rolü

  15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanun ile 09.06.1932 tarih ve 2004 sayılı [...]

Zorunlu Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamasına Geçecek Mükelleflerin 01/01/2018 Tarih İtibariyle Sorumlulukları …

   E-fatura ve E-defter Zorunluluğu Vergi Usul Kanunu 454 Sıra No’lu Genel Tebliği’nin 2. Maddesi hükmüne göre; • 31.12.2016 [...]

Birleşme ve Devralma (Mergers & Acquisitions)

Birleşme ve Devralma (Mergers & Acquisitions) Birleşme ve devralma, birleşmeler, satın almalar, konsolidasyon, ihale teklifleri, varlıkların satın alınması ve yönetim [...]

2017 Yılı Teşvik Paketi Ekonomiyi Rahatlatacak !

2017 Yılı Teşvik Paketi Ekonomiyi Rahatlatacak ! Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Ekonomiye nefes aldıracak yeni teşvik tedbirleri açıklandı. Yatırım, [...]

Çalışanlara Konut Tahsisi ve Yapılan Kira Katkıları

Genel Bilgi : Şirketlerin bünyesinde çalışan personele sağladıkları lojmanlar, kira ödemek suretiyle tahsis ettikleri konutlar ya da kira desteği yapmak [...]

Damga Vergisine Dikkat!..

Yürürlükteki vergilerin en eskilerinden biri olan Damga Vergisi mükellefler tarafından çok fazla bilinmediği için ciddiye alınmamaktadır.  Ancak, bazı durumlarda  ciddiye [...]

İşe Gelmeyen İşçi İçin Yasal Prosedür

— GENEL BİLGİ — İşçinin devamsızlığı halinde iş akdinin feshi. 1. İş Kanunu’ nun 25/II-g maddesi (İşçinin işverenden izin almaksızın [...]

Üretim Firmalarında Neden Standart Maliyet Olmalı

Üretim firmalarında tam bir maliyet sisteminden söz edebilmek için fiili ölçümler ile fiili maliyet sisteminin yanında standartların ve standart maliyet [...]

Ticari Defterler ve Belgelerde Saklama Süreleri

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kanuni defter ve belgelerin saklama süresi ile ilgili zaman aşımı yasal düzenlemelerini Vergi Usul Kanunu, Türk [...]

Hizmet İhracı

Bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için; 1- Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, 2- Fatura veya [...]