­

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Çağrı Esaslı Tematik Program, Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı, İşbirliği Güç Birliği [...]

KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Kosgeb desteklerine başvuru yapabilmenin en önemli şartı Kosgeb veri tabanına kayıtlı olmaktır. Diğer en önemli şart ise Kosgeb’in belirlemiş olduğu desteklenen [...]

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı : İşletmelerin; Üretim, Yönetim-organizasyon, Pazarlama, Dış ticaret, İnsan kaynakları, Mali işler ve finans, Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili [...]

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

Çağrı Esaslı Tematik Program Bu program kapsamında, işletmelerin ve meslek kuruluşlarının projelerinin, teklif çağrısı yoluyla veya dönemler itibariyle desteklenmesi öngörülmektedir. [...]

İŞBİRLİĞİ- GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı : KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretecek projelerin desteklenmesi; Kosgeb veri tabanına kayıtlı, [...]

GENEL DESTEK PROGRAMI

Yurtiçi Fuar Desteği Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu [...]

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı : Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama [...]

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı : Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin [...]

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı : Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin; Borsa İstanbul (BİST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından [...]

KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Programın Amacı : Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin [...]