Halka ArzŞirketlerin gerek fon ihtiyaçlarının karşılanması gerekse kurumsallaşmaları açısından halka arz önem teşkil etmektedir. Özellikle ülkemizde sermaye birikiminin yetersizliği göz önüne alındığında şirketlerin büyümek, yatırım yapmak ve özellikle küresel ölçekte rekabetçi olabilmek için gerekli sermayeye erişimi büyük önem taşımaktadır.

Şirketlerin sürdürülebilirlik ömrü açısından önem arz etmektedir. Halka arz, Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde tercih edilen bir finansman yöntemidir. Halka arz kısaca;

Cazip bir finansman yöntemidir

Bir finansman yöntemi olarak sağlanan fonların geri ödenmesini gerektiren her hangi bir vade bulunmadığı ve şirket, borç finansmanının aksine, belli dönemlerde sabit bir ödeme yapmak zorunda olmadığı için halka arz tercih edilecek bir finansman yöntemidir.

Daha Güçlü Mali Yapı yaratır

Halka arz sayesinde şirket daha olumlu bir finansal kaldıraç seviyesine erişebiliyor. Şirketin sermaye yapısının güçlenmiş olması bir yandan borç temininde kolaylık sağlarken; diğer yandan daha uygun koşullar ile finansman sağlama imkanı yaratabiliyor.

Likidite Sağlar

Halka açık şirketlerin hisse senedi fiyatları borsada istenildiği zaman oluşan fiyatlardan alınıp satılabilir. Şirket değerinin şeffaf bir biçimde belirlenebilmesi ise birleşme ve satın alma işlemlerinde aktif değerlerinin belirlenmesinde kolaylık sağlamaktadır.

Şirkete prestij sağlar

Halka arz ile birlikte şirket oldukça yüksek bir görünürlüğe kavuşur. Şirket hisse senetlerinin bir çok bireysel ve kurumsal yatırımcıya dağılması sonucu şirketin sağladığı ürün ya da hizmetler ile ilgili kamunun farkındalığı artar.

Kredibilite Artışı sağlar

Müşteriler ve tedarikçiler açısından güven ortamı yaratır. Şirketin yaygın bir tanıtım imkanına erişmiş olması sonucu, yurt içi ve yurt dışında muhtemel işbirliği olanaklarında da artış sağlar.

Nitelikli İnsan Kaynağına Erişim sağlar

Halka açık şirketlerin halka açık olmayan şirketlere göre daha kalıcı olacağından halka arz olan şirketler, nitelikli insan kaynağı çekme ve muhafaza etme açısından da avantaj sağlarlar. Ayrıca hisse senedi opsiyon planlarının mümkün olduğu durumlarda nitelikli insan kaynağının uzun süreli olarak şirkete bağlılığı sağlanır.

Kurumsallaşmayı sağlar

Halka arz ile birlikte artan bilgilendirme, raporlama ve denetim gibi zorunluluklar sonucu şirketlerin kurumsallaşma süreçleri de hızlanır ve yönetsel disiplin artar.

Şirket ortaklarına avantaj sağlar

Halka arzın şirket kurucuları ya da ortakları açısından da birtakım faydaları vardır.

Değer artışı: Halka açık şirketlerin değerleri, artan likidite ve şeffaflık gibi unsurlar çerçevesinde genel olarak halka açık olmayan şirketlerden daha yüksek olmaktadır.

Daha Az Pay Satışı: Halka arz çoğunlukla, özel arz ya da benzeri sermaye ile finansman yöntemlerine kıyasla hisse senedi için daha yüksek bir fiyat sağlar. Kısaca, aynı miktarda fon için daha az miktarda hisse senedi satışı yeterli olabilir.

Çıkış Stratejisi: Önceden ve iyi bir biçimde planlanmış bir halka arz, halka açık olmayan şirket ortakları için en etkin çıkış stratejisini oluşturabilir.