Birleşme ve Devralma

(Mergers & Acquisitions)

Birleşme ve devralma, birleşmeler, satın almalar, konsolidasyon, ihale teklifleri, varlıkların satın alınması ve yönetim satın alımları gibi bir dizi farklı işlemi içerebilir. Her durumda, satın alan bir şirketin diğer şirketi tamamen satın almak veya bazı varlıklarını satın almak için bir teklifte bulunduğu iki şirket yer alır.

Birleşme (Mergers)

Birleşmede, iki şirketin yönetim kurulları birleşmeyi onaylar ve pay sahiplerinin onayını ister. Birleşmeden sonra edinilen şirket varlığını bırakır ve şirketin bir parçası olur.

Devralma (Acquisition)

Bir satın alımda, satın alan şirket, kendi adını veya yasal yapısını değiştirmeyen kazanılan firmalardaki çoğunluk hissesini elde eder.

Konsolidasyon (Consolidation)

Birleştirme, yeni bir şirket yaratır. Her iki şirketin hissedarları konsolidasyonu onaylamalı ve onayı takiben yeni şirkette ortak hisse alıyorlar.

Ihale teklifi (Tender Offer)

İhale teklifinde, bir şirket, belirli bir fiyata diğer firmanın bekleyen stokunu satın almak için teklifte bulunur. Satın alan şirket teklifi diğer şirketin hissedarlarına doğrudan yönetim ve yönetim kurulunu atlayarak iletir. Satın alan şirket var olmaya devam ederken, muhalif paydaşlar varsa, ihale tekliflerinin çoğu birleşmeye neden olur. Örneğin, Johnson & Johnson 2008’de ihale teklifinde bulunmuş ve Omrix Biopharmaceuticals’u 438 milyon dolar karşılığında devralmıştır.

Varlıkların Elde Edilmesi (Acquisition of Assets)

Bir varlık satın alımında, bir şirket başka bir şirketin varlıklarını satın alır. Varlıkları edinilen şirket, hissedarlarından onay almalıdır. Genellikle, satış şirketi, varlıkların edinen firmaya nihai devri üzerine tasfiye edilir. Varlıkların satın alınması, diğer şirketlerin iflas eden şirketin çeşitli varlıklarına teklif verdikleri iflas işlemleri sırasında tipik bir hal alıyor.

Yönetim Edinimi (Management Acquisition)

Bir yönetim satın alımında, şirket yönetimi, bir şirkette kontrol gücünü satın alarak özel hale getirir. Bu tür bir birleşme ve devralma işlemi genellikle orantısız bir şekilde borç ile finanse edilir ve hissedarların çoğunluğu bunu onaylamalıdır.

Birleşme veya devralma nedir?

Birleşme ve Devralmaların Tanımı – Birleşme ve Devralma ‘Bir şirketin konsolidasyonuna atıfta bulunan genel bir terim. Birleşme, yeni bir şirket kurmak için iki şirketin birleşimidir; satın alım ise, yeni bir şirketin kurulmadığı bir şirketin bir başka şirket tarafından satın alınmasıdır.

Bir birleşme ve satın alma stratejisi nedir?

Stratejik birleşmeler. Stratejik birleşme, genellikle, hedef (Edinilen) firmanın uzun vadeli stratejik holdingini ifade eder. Bu tür bir birleşme ve devralma süreci, artan pazar payı, geniş müşteri tabanı ve şirketin kurumsal gücü ile uzun vadede sinerji yaratmayı amaçlıyor.

Birleşme ve devralma arasındaki fark nedir?

Birleşme, iki veya ikiden fazla şirketin kendi şirketini gönüllü olarak birleştirmesi anlamına gelir. Bir varlık başka bir varlığın işini satın aldığında, Edinme olarak bilinir. Birleşmelerden geçen şirketlerin karşılıklı kararı. Satın alma ve edinilen şirketlerin dostça veya düşmanca kararı.

Birleşme ve satın alma danışmanlığı nedir?

Birleşme ve satın alma (M&A) danışmanlık firması, kurumsal birleşmeler, satın almalar ve elden çıkarmalar ile borç ve öz sermaye finansmanı konuları, durum tespiti ve performans analizleri ve doğru hedef belirleme tavsiyelerinde bulunur.

 

 

Hakan Sakarya